VÍTEJTE NA WEBOVÝCH

STRÁNKÁCH NAŠEHO PROJEKTU

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH

STRÁNKÁCH NAŠEHO PROJEKTU

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH

STRÁNKÁCH NAŠEHO PROJEKTU

Připravované aktivity Jihomoravského kraje (JMK) a Trnavského samosprávného kraje (TTSK) 2014+

Podpora procesu přípravy projektů v JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programovací období 2014-2020 je jedním z cílů projektu „Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014+“ (SPA JMK a TTSK 2014+). Mezi cílové skupiny projektu patří právnické a fyzické osoby, místní a krajské samosprávy, neziskové organizace, odborné komory, svazy, asociace, sdružení právnických osob, malí a střední podnikatelé.

Projekt, jehož vlastní realizace byla zahájena v září 2012 a ukončena 31. března 2015, se uskutečnil v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká Republika 2007-2013 (vedoucí partner projektu: Jihomoravský kraj, hlavní přeshraniční partner: Trnavský samosprávny kraj, celkový rozpočet projektu: 188.056,00 €, z toho 159.847,60 € z ERDF).

Projekt SPA JMK a TTSK 2014+ je otevřen všem potenciálním partnerům a zainteresovaným subjektům z obou krajů, kteří uvažují o přeshraniční spolupráci, připravují odpovídající projekt nebo hledají partnera.