Mapa programového území

Prioritní osy a investičních priority programu INTERREG V-A SK-CZ:

 

Prioritní osa Investiční priorita

 

 1.Využívání  inovačního potenciálu    

1. Příprava a pořádání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících     programů
2. Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím …
 2. Kvalitní životní prostředí 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
4. Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur
 3. Rozvoj místních iniciativ  5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

 

 

INTERREG V-A SK-CZ (pdf, 1,5 MB)

verze 1.0 byla schválená Evropskou komisí dne 11.6.2015

 

Finanční rámec

Rozpočet programu představuje 90 mil. EUR z prostředků ERDF. Výše dotace bude max. 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu.
 

Výzvy 2017 

 Výzvy 2018

Semináře k výzvám 2018 v Brně

Semináře k výzvám z Fondu malých projektů 2018 v Brně

Výzvy 2019

Semináře v roce 2019

Výzvy 2020

Semináře v roce 2020:

Logo programu

 

Programové dokumenty, podrobnější informace o programu, výzvách a související odkazy jsou k dispozici na webových stránkách: www.sk-cz.eu.