Partneři

Vedoucí partner: Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby: Ing. arch. Šárka Paulíková Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.
  Odbor regionálního rozvoje,            oddělení strategického rozvoje Odbor regionálního rozvoje,    oddělení strategického rozvoje
e-mail: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
tel.: 00 420 541 651 347 00 420 541 651 348
web: www.kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
adresa Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,       Česká republika Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, Česká republika

 

 Hlavní přeshraniční partner: Trnavský samosprávny kraj 

Kontaktní osoby: Ing. Martin Halabrín Ing. Ida Antipovová
  Sekcia regionálneho rozvoja,               Odbor stratégie a programovania Sekcia regionálneho rozvoja,          Odbor stratégie a programovania
e-mail: halabrin.martin@trnava-vuc.sk antipovova.ida@trnava-vuc.sk
tel.: 00 421 33 555 9651 00 421 33 555 9620
web: www.trnava-vuc.sk www.trnava-vuc.sk
adresa: Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika


 

Jihomoravský kraj (JMK) a Trnavský samosprávný kraj (TTSK) spolupracují neformálně od roku 2004, oficiálně na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi oběma kraji v roce 2006, která zahrnuje oblasti tyto spolupráce - regionální rozvoj, výchovu a vzdělávání, cestovní ruch, ochranu životního prostředí, sport a kulturu, sociální péči, rozvoj vědy a inovací, informační technologie, malé a střední podnikání, přeshraniční spolupráci, rozvoj venkova a krizové řízení. V programovém období 2007-2013 jako partneři realizovaly několik společných projektů, které významnou měrou prohloubily osobní pracovní kontakty a ukázaly slabé a silné stránky spolupráce. V rámci realizace společných projektů bylo možné navázat kontakty mezi regionálními subjekty z JMK a TTSK, mezi nimiž došlo k výměnu zkušeností při zpracování koncepčních dokumentů, při formulování společných politik v regionálním rozvoji a při přípravě a realizaci dalších projektů s přeshraničními dopady.

V roce 2010 byl zpracován "Průmět Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 a Programu hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje Trnavského samosprávného kraje 2009–2015" s důrazem na identifikaci oblastí přeshraniční spolupráce v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. V rámci projektu „Společná strategie - projektové aktivity JMK a TTSK 2014+“ byla v roce 2014 na základě závěrů "Analýzy současné a možnosti budoucí projektové spolupráce" zpracována "Společná strategie projektových aktivit v JMK a TTSK 2014-2020", jejíž hlavním cílem byla podpora procesu přípravy a rozpracování konkrétních projektových aktivit  v JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programové období 2014-2020.